Contact opnemen Ga naar growcoon.nl

Wat is Hydroponics?

Hydroponics is een teelmethode waarbij gewassen op water worden gekweekt. Op dit moment worden voornamelijk groenten en kruiden op water gekweekt, maar er zijn steeds meer experimenten met andere gewassen.
Een van de belangrijkste redenen om gewassen uit de grond te halen en op water te gaan kweken is dat het groeimedium water veel beter is te controleren en conditioneren. Daarnaast worden negatieve gevolgen van bodemziektes uitgesloten.
Een ander groot voordeel is dat Hydroponics een indoor teeltproces is in geconditioneerde kassen, waarbij invloeden van buitenaf geen gevolgen hebben op de teelt. Om deze reden kan er via Hydroponics in verschillende klimaten een jaargetijden, continue en gecontroleerd gekweekt worden.
Tot slot zorgen de Hydroponics teeltsystemen voor een efficiënt ruimtegebruik en een hogere productie per m2 en kan er een aanzienlijke arbeidsbesparing worden gerealiseerd. Veel Hydroponics productie omgevingen zijn sterk geautomatiseerd.

Aquaponics en Aeroponics

Naast Hydroponics systemen zijn er ook zogenaamde Aquaponics en Aeroponics op de markt. Bij Aquaponics wordt de teelt van gewassen gecombineerd met het telen van vis. Uitwerpselen van vissen worden gebruikt als nutriënten voor de gewassen.
Bij Aeroponics wordt er gebruik gemaakt van mistlagen om planten op te kweken.
growcoon.nl